Motto:  you never win alone - "winnen doe je nooit alleen"

De kern van zakelijk succes ligt in het vermogen om mensen te helpen met het vinden van die combinatie van individuele bijdragen waarin ieders talent het best tot zijn recht komt.

Of het nu gaat om een op korte termijn doorgevoerde wijziging van bedrijfsproces, een voorzichtige strategische herpositionering of een business transformatie op lange termijn - er moet altijd een evenwicht gevonden worden, binnen de gekozen tijdshorizon, tussen de "harde" en de "zachte" aspecten.

Hard: de scherp en strak gedefinieerde doelstellingen ("meten is weten"), de gedetailleerde kennis van bedrijfsprocessen, regelgeving, risico's. Zacht: een open oog en oor voor de mensen die samen de organisatie vormen; de herkenning en erkenning van hun belangen, ambities, wensen, hun angst en hun hoop.

Gedeelde visie - gedeelde inspanning - gedeeld succes: winnen doe je nooit alleen.