Gezond-verstand advies, op basis van practische ervaring

FBBM bv heeft diepgaand inzicht in en overzicht van de ontwikkelingen in de markt en de verwerkingsprocessen van Europese betalingsdiensten en een rijke practische ervaring in de bestuurlijke en operationele bedrijfsvoering van de betalingsinfrastructuren (de bedrijfsprocessen en de IT).  Die ervaring is opgedaan in diverse branches zoals olie, ICT en telecom, en in betalingsverkeer.

Gebaseerd op de inzichten, verworven ‘on both sides of the fence’,  kan FBBM bv met practisch, gezond verstand, advies bieden en tijdelijke uitvoerende assistentie geven aan het management van zowel aanbieders, als gebruikers van betalingsdiensten.

Een multinationale financiële service provider opererend in de EU, die overweegt om transactie verwerkende diensten en systemen te centraliseren op één platform, kan bijgestaan worden bij de ontwikkeling van strategie, de business case, en het outsourcing-beleid voor de relevante onderdelen van de infrastructuur.

Voor een bedrijf of overheidsdienst kan een aanpak ontwikkeld worden om voordeel te trekken uit de nieuwe Europese betaalinstrumenten; om een betere interne logistiek van in- en uitgaande betalingen te implementeren; om de verbinding tussen ERP-systeem en distributiekanaal te maken; of om een campagne uit te voeren om klanten en/of burgers te mobiliseren of te verwerven. Een ander voorbeeld is de opzet van een inkoopstrategie voor betalingsverkeer voor een bedrijf, een public tender organiseren, of de uitvoering van complexe onderhandelingen met banken.